Zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniają się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne (np. wózki inwalidzkie, aparaty słuchowe, cewniki, środki pomocnicze): wprowadzony zostaje nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ!!! Uprawnienie pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną, która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu).
Dzięki temu pacjent od razu może się udać z potwierdzonym zleceniem
do sklepu lub apteki, bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory.
Dzięki nowemu rozwiązaniu pacjenci i ich opiekunowie nie tracą czasu
na potwierdzanie zleceń w NFZ (osobiście lub korespondencyjnie).
Nowy sposób potwierdzania zleceń w systemie elektronicznym wprowadza też inne udogodnienie: zlecenie może być wystawione i potwierdzone niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta. Dzięki wprowadzeniu okresu przejściowego, do końca marca 2020 roku zlecenia na wyroby medyczne można wystawiać również na starym druku. Takie zlecenie wymaga jednak nie tylko potwierdzenia w Oddziale NFZ; musi to być Oddział Funduszu zgodnie z miejscem zamieszkania pacjenta! Wizyty pacjenta w Funduszu  będzie wymagać również sytuacja, gdy lekarz nie uzyska w eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorcy) potwierdzenia, że pacjent jest ubezpieczony lub gdy pacjent nie złoży pisemnego oświadczenia. Od 1 kwietnia 2020 roku zlecenia będą wystawiane już tylko na nowych drukach, które nie wymagają wizyty w NFZ.